Save the dates Kreisflohmi 2024:

1.6.24 Kreis 4
8.6.24 Kreis 3
15.6.24 Kreis 7
22.6.24 Kreis 11
29.6.24 Kreis 9
6.7.24 Kreis 12

24.8.24 kreis 5
31.8.24 Kreis 1
7.9.24 Kreis 2
14.9.24 Kreis 6
21.9.24 Kreis 8
28.9.24 Kreis 10